בתי מרקחת בביתר עילית


סניף הראשי – רח' אלעזר המודעי 1- 025888444
ראשון 8:00-18:00
שני 8:00-18:00
שלישי 8:00-15:00
רביעי 8:00-18:00
חמישי 8:00-18:00
שישי 8:00-12:00
סניף התמריםישמח ישראל 1 02-5488700
ימי א'-ה' 8:00-22:00
ימי ו' 8:00-12:00

ישמח ישראל 1 גבעה B מעל רמי לוי – 025724800
ראשון 9:00-13:00 16:00-19:30
שני 9:00-14:00
שלישי 9:00-13:00 16:00-19:30
רביעי 9:00-14:00
חמישי 9:00-13:00 16:00-19:30
שישי 8:00-12:00

רבי עקיבא 5 גבעה A 02-5800514
ראשון 8:30-14:00
שני 9:45-15:00 15:45-18:45
שלישי 8:00-13:00
רביעי 8:30-13:00 16:00-19:00
חמישי 8:00-13:00 16:00-19:00
שישי 8:00-12:00
מרכז לב ביתר הר"ן 20 גבעהB 02-5887000
ראשון 8:00-15:00 16:00-19:00
שני 8:00-15:00
שלישי 8:00-19:00
רביעי 8:00-13:00
חמישי 8:00-16:00
שישי 8:00-12:00

סניף ראשי אלעזר המודעי 1 02-5480888
ימי א'-ה' 8:00-19:00
ימי ו' 8:00-12:00
גבעה B ישמח ישראל1
ימי א'-ה' 8:00-19:00
ימי ו' 8:00-12:00