שעות מעבדה

בדיקות מעבדה נלקחות

בימי ראשון – חמישי 7:30-09:00

לחברי כל קופות החולים

חובה להצטייד בכרטיס המגנטי ובהפניה

נדרש צום של 10-12 שעות לפני ביצוע

בדיקות דם,  אלה אם נאמר אחרת ע"י הרופא המפנה.

הוראות והנחיות נוספות יש להתייעץ עם צוות המעבדה.

בדיקות דם לילדים עד גיל שנתיים

יבוצעו ע"י רופא בימי א' , ג' , ה'

8:00-8:30

במרפאה מתבצעת בדיקת סוכר להריון 50 מ"ג בלבד –

יש להגיע ב 7:30  לפנות אל המעבדה ע"מ לקבל הוראות.

יש להמתין במרפאה שעה לאחר שתיית הנוזל עד ללקיחת הבדיקה.

ניתן לאכול ארוחה קלה לפני הבדיקה.