למטופלי המרפאה בלבד
במקרה רפואי שאינו סובל דיחוי , ניתן להגיע למרפאה ללא קביעת תור מראש
בוקר: 7:30-8:00 או ב 19:00.
חובה להצטייד בכרטיס המגנטי