מידע חיוני

מעבדה ושירותי אחיות

בדיקות מעבדה לחברי כל קופות החולים

מתקיימות בימי ראשון -חמישי 7:00-9:00

יש לקבוע תור באמצעות המזכירות 02-5703388

בהגעה לבדיקה, חובה להצטייד בכרטיס המגנטי ולהמתין במבואה למעבדה

שרותי אחות למטופלי המרפאה – קביעת תור דרך המזכירות

ניתן להשאיר הודעה במשיבון  – והמזכירות תחזור בהקדם האפשרי

טיפת חלב

קביעת תור באמצעות הקופות:

מוקדי חירום קופות החולים:

בתי מרקחת ביתר עילית:

צילום רנטגן: