בערבי החג ובימי חול המועד המרפאה פתוחה 9:30 - 7:30 , אין צורך לקבוע תור ,לא יהיו שרותי מעבדה, חג שמחHome Widget 1

This is your first home widget box. To edit please go to Appearance > Widgets and choose 6th widget from the top in area 6 called Home Widget 1. Title is also manageable from widgets as well.

Home Widget 2

This is your second home widget box. To edit please go to Appearance > Widgets and choose 7th widget from the top in area 7 called Home Widget 2. Title is also manageable from widgets as well.

Home Widget 3

This is your third home widget box. To edit please go to Appearance > Widgets and choose 8th widget from the top in area 8 called Home Widget 3. Title is also manageable from widgets as well.