שעות המרפאה באוגוסט

14-25.8.16 המרפאה פתוחה בשעות הבוקר בלבד.

במהלך כל חודש אוגוסט המרפאה סגורה בימי שישי.

בדיקות מעבדה לא יילקחו מ- 14.8.16 ועד 2.9.16.

קיץ נעים